Historie

 

 

 

Založení fotbalového klubu

Dne 7.5.1933 se konalo slavnostní otevření hřiště na území dnešní budovy ZŠ v Poříčí n.S. V období let 1933 – 1945 vytvořené mužstvo SK Posázavanu Poříčí n.S. společně s obcí Mrač hrávalo regionální soutěž III. třídy s tradičními soupeři. Mužstvy Stránčic, Mnichovic, Senohrab, Čečran a Týnce n.S.

Vedoucími funkcionáři SK byli pp.Jaroslav Houdek (Zubař), Josef Kašpar, Josef Krčmář a Josef Stibůrek. Mužstvo tvořily hráči pp.Josef a Jaroslav Bubeníkovi, Bohumil a Karel Komrádovi, František a Josef Limonovi, Bohumil Nádvorník, Toman (sekera), Karel Matula, Antonín Bernášek, Palando, Stanislav Dlouhý, Jaroslav Procházka, Jan Košťál, Šindelář, Josef Kalaš, Arnošt Hylský: z Mrače pak hráči pp. Topol, Krucký, Rod, Klauz.

V rámci scelování pozemků v poválečném období bylo druhé hřiště v letech 1946 – 1947 umístěno za řeku Sázavu na levé straně silnice na Prahu. V období let 1947 – 1958 se hrála soutěž III.třídy. Mezi hlavními funkcionáři byli pp. Jaroslav Houdek, Josef Krčmář, Václav Zrcek a Stanislav Novák.V určitém období působil jako trenér p. Václav Kvasnička ze Lštění (předtím hráč VIKTORIE ŽIŽKOV). Mužstvo tvořily hráči Fr. Najde, Josef Limon, Luba a Mil. Klauz, Karel Ransdorf, Míla Machač, Václav Zrcek, Josef Drbohlav, Jiří Dudek, Sláva Novotný, Standa Novák, Oldřich Wagner, Jíří Jakubek, Karel Potůček, Josef Potůček, Josef Havlík, Bohumil Suchý atd.

Omlouváme se těm, které pamětnícijiž pozapomněli. V letech 1959 – 1974 se soutěže nehrály, neboť chyběli dobrovolní funkcionáři, kteří by se starali o fotbal v Obci.

Renesance fotbalu v obci v letech 1970 až 1996

Parta fotbalových příznivců, kteří se v letech 1970 – 72 scházeli v neděli dopoledne na házenkářském hřišti u školy a provozovali pro zábavu tento sport, pak svolala 16.4.1972 ustanovující schůzi fotbalového oddílu při TJ Sokol Poříčí n.S. Bylo přítomno 25 zájemců i z řad dříve narozených a byl zvolen přípravný fotbalový výbor a stanoveno první historické utkání MLADÍ – STAŘÍ na 1.5.1972 na hřišti u školy. Zúčastnilo se 24 hráčů, míč zakoupil p.Hanuš a vybralo se 205 Kč. Dne 25.9.1972 byla na MNV v Poříčí n.S. podána žádost o přidělení pozemku na vybudování fotbalového hřiště. V lednu 1973 byl MNV přidělen pozemek Pastviny v Potočinách. Z prostředků MNV byl objednán buldozer od Žel.stavitelství a brigádnickou prací p.Václava Hampla srovnán přidělený pozemek do současného stavu na rozměry 54 x 103 m.Členové i nečlenové fotbalového oddílu odpracovali při zemních pracích 283 brigádnických hodin.

První zápas rodícího se mužstva jsme sehráli 23.6.1973 v Makovicích a vyhráli 4:0, brankami Dlouhý St. 2x, Limon O. 1x, Havelka Josef 1x. Sestava mužstva: Langer, Havelka Jos., Herda Limon Jiří, Souček Fr., Vlček, Dlouhý, Vyskočil Vl., Limon O., Podlaha Josef, střídali: Brzobohatý Josef, Platík Karel, rozhodčí Lacina Lumír. Návštěva 8 fandů z Poříčí. Další zápasy se hráli v Soběhrdých a Peceradech.Dne 4.9.1973 jsme byli jako představitelé fotbalu v obci – Přenosil, Vlček, Limon Jiří pozváni do rady MNV Poříč n.S., která žádala záruky dobudování hřiště, vytvoření fotbalového výboru a přihlášku do mistr. Soutěží okresu Benešov. Během týdne pak Limon Jiří zasel travní semeno na plochu hřiště. 27.10.1973 se sešla Ustanovující volební schůze fotbalu za účasti 28 pozvaných zájemců o fotbalovou činnost v obci. Na této schůzi byla jednohlasně zvolena hlavní organizací tělovýchovy TJ Sokol Poříčí n.S. a fotbalový oddíl jako POSÁZAVAN, čímž se navázalo na staré tradice fotbalu a obcí. Volební období bylo stanoveno čtyřleté.

Zvolení členové fotbalového výboru: Predseda: Josef Vlček Místopredseda: František Souček Jednatel: Miloslav Šíma Hospodář: Jiří Limon Vedoucí: Jindrich Všetečka, Karel Platil Vedoucí dospělých: Bohumil Curda, Josef Potůček

První mistrovské utkání IV.tř.odd .A soutěžního ročníku 1974-1975 se hrálo 18.8.1974 v Krhanicích s „B“ mužstvem. Vyhráli jsme 8:0 (5:0), brankami: Cháb, Jahn, Limon O., Havelka Jos. A Havelka Jar. K zápasu jsme cestovali vlakem. Podzimní část soutěžního ročníku 1974 jsme odehráli na hřištích soupeřů. Jarní část soutěžního ročníku 1975 na domácím hřišti a postoupili jsme do III.třídy soutěží OFS Benešov.

V soutěžním ročníku 1975-76 jsme obsadili 4.místo III.třídy odd.A.

V soutěžním ročníku 1976-77 jsme obsadili 1.místo III.třídy odd.A a poustoupili do OP/II.třídy. V tomto soutěžním ročníku startovalo i mužstvo dorostu, které obsadilo 6.místo.

Dva soutěžní ročníky jsme hráli okresní přebor dospělých, kdy za nás nastupovali hráči: Kváča Fr., Procházka M., Suchý Zb., Dušek, Havelka Jos., Hauzka Jaroslav, Cháb, Dvořák Josef, Rod Václav, Dlouhý St., Limon O., Diviš, Procházka František, Vender, Langr, Novák Mir., Limon Pavel, Volák Vita Ladislav, Jahn, Bohm Zdeněk,. Trenérem byl Čurda, Rybář, vedoucí mužstva byl Vlček Josef.

V ročníku 1979-1980 se sestoupilo z OP a hrála se III.třída až do roku 1999-2000, kdy se opět postoupilo do OP dospělých. Po celou tuto dobu startovali mládežnická mužstva v různých věkových kategoriích. Jejich trenéry byli: Limon Pavel, Pohunek Fr., Cháb Jan, Procházka Fr. V letech 1984-1996 za mužstvo startovali hráči: Barek Ivan, Barek Martin, Diviš, Kváča Roman, Limon Josef, ing. Musil Milan, Potůček Fr., Procházka Milan, Rabiák Jar., Hrtánek Milan, Škvor Vladimír, Votradovec, Souček Petr, Kropáč, Kanoň Petr, Píta Jaroslav, Landa Václav, Zikmund Robert, Bělohlávek, Pohunek, Čunda, Vender Karel, ing. Sucht Richard atd. Poté již nastoupila éra dorostenců z první poloviny 90.let, které vedli trenéři: Limon Josef, Pohunek Fr., Cháb J., Lengyel P., Souček Petr.
V této době, 30-leté historii, fotbalového oddílu, působilo ve funkci předsedy:Josef Vlček, Jindřich Domáček, Fr. Langer, Josef Limon a Milan Šrom. V ostatních funkcích pak: Fr.Souček, Jiří Limon, Miloslav Šíma, Fr.Rybář, Josef Drbohlav, Kavoň Jozef, Karel Platil, Josef Limen sen., Josef Vlček sen., Vladimír Pěkný, Luboš Braný, Ivan Barek, Petr Lacina.

Novodobá éra fotbalu v obci od roku 1996

V sezónách od roku 1996 hrálo mužstvo dospělých III.třídu s různým umístěním až do sezóny 1998-1999, ve které se mužstvo umístilo na prvním místě a další sezónu hrálo OP/II.třídu . SK Posázavan Poříčí má vždy mládežnická mužstva v různých věkových kategoriích a úrovních soutěže OFS Benešov. Po postupu do II.třídy bylo založeno „B“ mužstvo dospělých. „A“ mužstvo hrálo OP OFS Benešov do sezóny 2005-2006, kdy okresní přebor vyhrálo a postoupilo do krajské soutěže I.B třídy.

Během těchto aktivních více jak 30ti let činnosti fotbalového oddílu SK Posázavan Poříčí n.S. děkujeme za podporu TJ Sokol Poříčí n.S., MNV/OÚ Poříčí n.S., JZD/ZD Poříčí n.S., SVAZARMU Poříčí n.S. za úzkou spolupráci. Jestliže ve vzpomínkách pamětníků se na někoho pozapomnělo, pak se omlouváme, ale děkujeme všem, kteří přispěli k rozvoji fotbalu v obci Poříčí n.S.

V současné době pak všem sponzorům a zvláště společnosti Masterfoods za dlouholetou podporu.

1998

Zde k mužstvu přichází nová trenérská trojce Pohunek František,Dlouhý Stanislav a Cháb Jan. Mužstvo je tvořeno převážně přes místní hráče. Kostra je složena u hráčů,kteří vyrůstají v klubu od žákovských let. Dlouhý Stanislav ml.,Cháb Viktor,Přenosil David,Pohunek Milan,Pohunek Michal,Havelka Marek a pak hráči,kteří mají svou výkonnost Musil Milan,Barek Ivan,Limon Josef,Škvor Vladimír,Souček Petr,Starec Daniel,Lacina Petr,Kubela Zdeněk,Barek Martin,Šrom Martin. Mužstvo dokázalo zajistit na konci sezóny 1998 – 1999 postup po více jak 20 letech do okresního přeboru,který hrálo 6 let. Začátek významné spolupráce mezi SK Posázavan Poříčí nad Sázavou a společností MARS kde tato spolupráce vznikla za velké pomoci spolumajitelky Valerie Mars a Magdalény Hrabcové PR ředitelky společnosti MARS pro Českou republiku. 

1999

První ples společný reprezentační ples společnosti Mars a SK Posázavan Poříčí nad Sázavou a předání daru od společnosti Mars historicky první traktor na sekání fotbalového hřiště. 

2001 – 2003

2005

Historický postup A týmu do I B tř. krajské soutěže kde náš klub hraje velice úspěšně 7 let.

2009

2011

Začátek soudního sporu mezi Obcí Poříčí nad Sázavou a SK Posázavan Poříčí nad Sázavou o úhradě půjčky za rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti. Tento soudní spor byl veden neoprávněně, jak se později ukázalo rozhodnutím soudu a tak SK Posázavan Poříčí nad Sázavou díky svým právním zástupcům dokázala svou nevinu a soudní spor vyhrála. Opět tento soudní spor vyprovokoval starosta Navrátil a místostarosta Kratzer, kteří fotbal asi moc nemají rádi jak se ukazuje i v dalších letech.

2012

A tým se stal poprvé v historii klubu vítězem krajské I. B třídy mužů, což znamenalo možný postup do krajské soutěže I. A třídy ,která se v Poříčí nad Sázavou nikdy v historii nehrála. Ovšem vedení klubu v důsledku složitých ekonomických problémů soutěž nepřijalo a tím i odmítlo možný historický postup. Žádost o podporu byla také zaslána i na Obec Poříčí nad Sázavou,která rozhodla o nepodpoření místního klubu SK Posázavan Poříčí nad Sázavou v tomto historickém kroku. „Komentář starosty Navrátila a místostarosty Kratzera byl není důvod podporovat fotbal.“

Začíná spolupráce se společností Ondrášovka a.s. výrobce minerálních vod. Tato spolupráce vzniká na základě jednání Ing. Milana Musila předsedy představenstva a Ing. Libora Duby generálního ředitele společnosti.

Historicky první turnaj mládeže na našem hřišti Ondrášovka Cup zde začala slavná éra tak významného projektu pro Český a Slovenský fotbal.

2013

Výborná práce s mládeží vede k rozšíření základny na 117 členů ve FAČR a v členské základně na 286 členů. Oslava 80 výročí od založení klubu.

V roce 2013 se prohlubuje spolupráce se společností Ondrášovka a.s., kdy její generální ředitel Ing. Libor Duba začíná výrazně podporovat naše mládežnické mužstva zejména přípravkové. Zásluhou jednání mezi společností Ondrášovka a.s. a naším klubem vzniká projekt sérií zimních turnajů Ondrášovka Cup. Ovšem největší projekt této série se konal v podobě Ondrášovka Cup 2013 v červnu na našem hřišti a účastnilo se jej 28 týmů ročníku 2004. (SK Slavia Praha I., AC Sparta Praha, SK Sigma Olomouc, FK Teplice, ŠK Slovan Bratislava, Spartak Trnava, MŠK Žilina, 1. FC Slovácko, FK Baník Sokolov, FC Hlinsko, SK Dynamo České Budějovice, FC Baník Ostrava, FC Zbrojovka Brno, FK Dukla Praha, Bohemians 1905, FK Baumit Jablonec nad Nisou, FC Hradec Králové, FC Viktoria Plzeň, FC Slovan Liberec, FK Mladá Boleslav, FK Viktoria Žižkov, FC Vysočina Jihlava, SK Benešov, FC MAS Táborsko, FK Příbram, FC Graffin Vlašim, SK Slavia Praha II. a domácí spolupořadatel SK Posázavan Poříčí nad Sázavou) v tak skvělé konkurenci se umístili naši mladíci pod vedením trenéra Zdeňka Šroma na skvělém 18. místě. To znamenalo, že je tento tým je v celé České republice hodnocen ve své věkové kategorii tak vysoko. Což pro tak maličký klub jakým je SK Posázavan Poříčí n. S. je velký opravdu velký úspěch.

Záštitu nad tímto turnajem měl Jaroslav Hřebík sportovní ředitel AC Sparta Praha,Stanislav Vlček exreprezentant ČR a hráč SK Slavia Praha, Josef Hušbauer reprezentant ČR a hráč AC Sparta Praha. Naši muži opět vyhrávají svou soutěž v krajské I. B třídě a díky velké pomoci od Ing. Milana Musila, Ing. Libora Duby a společností Ondrášovka a.s., Prorátio spol.s.r.o., VHS spol.s.r.o. Benešov, Pivovar Ferdinand, Marfi spol.s.r.o., Hotel Hastal, Tiskárna Králíček a Obcí Mrač, mohl náš klub poprvé v historii slavit postup do krajské I. A třídy. Naše mužstvo během podzimní části posílila fotbalová hvězda Martin Hašek (FC Slovan Liberec, AC Sparta Praha, Austrie Vídeň, Dynamo Moskva, FK Příbram) poté se stal trenérem FK Baník Sokolov II. liga a hlavním trenérem AC Sparta Praha.

Náš klub obci Poříčí nad Sázavou uhradil i poslední část splátky půjčky 200 000 Kč plus úrok 1.253 Kč celkem tedy 201 253 Kč.

Oslava 80 let od založení klubu za účasti Michala Hrdličky a jeho tým TV NOVA

2014

Sportovní sezóna začala v roce oslav 80 let klubu postupem mužžů do historicky nejvyšší soutěže 1.A tř krajské soutěžže, která se kdy v Poříčí nad Sázavou hrála.. Muži A – soutež 1.A tř krajská soutež konecné 8 místo (16 mužstev) Naši muži pod vedením manažžera klubu Laciny a hrajících trenérů Šimáčka se Šromem měli horší podzim ovšem vše se zlomilo příchodem Martina Haška extrenér AC Sparta Praha, hráč jenž si prošel i Ligou Mistrů a několika zahraničními kluby. Jarní část začala výborně a jen škoda posledního domácího utkání se naši hráči připravili o celkové 5 místo což by bylo skvělé na nováčka soutěžže. Hodnocení manažžera: Hráči si dlouho museli zvyknout na vyšší soutěžž a po aklimatizaci již výkony začínají být odpovídající úrovně Poříčí a náročností našich fanoušků.

B muži – IV. tř okresní soutež konečné 4. místo (12 mužstev) Zde jsou výsledky lepší nežž kolikrát předváděná hra a jen díky posilám (Vlček F., Stiburek M, Vojta P., Páv O, Páv J) bylo uhráno toto umístění. Do dalších let je nutné začlenit mladé vycházející dorostence do mužžstva a cíl musí být jasný postup minimálně do III. tř okresní soutěže. Dorost – okresní přebor konečné umístění 1. místo a postup do 1. A tř krajské souteže (11 mužstev)</b > Dorostenci né vžždy disciplinovaně plnili pokyny svých trenérů Tichovského a Sadílka dosáhli velkého úspěchu v podobě postupu do 1.A tř krajské soutěžže. Velkou kaňkou i v průběhu sezóny je herní i sportovní nedisciplinovanost celkem 8 červených karet (Škvor 3,Wainer 2,Samko,Skřivánek,Šach) což by se v jiné soutěžži stalo osudným a částka za tyto prohřešky byla za celou sezónu 4.350 Kč pro klub, hráči by si tento problém měli ve svých hlavách řešit. Ovšem je nutno uznat kvalitu a dobrou práci jak hráčů tak zejména jejich trenérů a postup si nakonec určitě zasluhují a tím píší v našich mládežžnických kategoriích další velký úspěch.
Starší přípravka – okresní přebor konečné umístění 4. místo (11 mužstev)</b > Výborný výsledek a práce trenéra Zdeňka Šroma, který dokázal poskládat tým ročníků(2004 a 2005) proti týmům,které mají hráče ročníků 2003 což se nakonec ukázalo jako výborný nápad a hráči šli určitě výkony i sebedůvěrou hodně nahoru. Výsledkem je také účast třech našich borců(Nerad,Majer,Toula) ve výběru okresu Benešov na prestižním turnaji Ondrášovka Cup kde výběr obsadil krásné 10 místo v konkurenci top mužstev ČR a Slovenské Žiliny. Mladší přípravka – okresní přebor konečné 3. místo (30 mužstev ) Opět se zde potvrzuje výborná práce tandemu Šrom, Přenosil a po loňském vítězství v okresním přeboru a konečném 6 místě v krajském finále je zde další velký úspěch naší mládežže. Doufáme, žže tým vydržží ještě minimálně dvě sezóny pohromadě.
Starší garda Se zůčastnila memoriálu Standy Dlouhého konkrétně 2. srpna 2014 za účasti Týnce, Nespek, Poříčí a týmu hvězd.

2015

Rok 2015 byl pro náš klub po 82 letech rokem snů, A tým postupuje do Krajského přeboru (ze 4. místa), B tým vyhrává IV.tř a postupuje do III.tř. dorost vyhrál krajskou I.A tř a postupuje do krajského přeboru, starší přípravka A skončila na 2 místě v okresním přeboru o 3 body za FC Graffin Vlašim,ale za našimi nadějemi zůstávají takové kluby jako Benešov, Votice, Týnec nebo Sedlec Prčice, B tým starší přípravky vyhrál okresní soutěž kde nenašel přemožitel a ztratil jen jednou remízou,skvěle si vedla i mladší přípravka,která v jarní části okresního přeboru nepoznala hořkost porážky. A tak velké díky patří trenéru A týmu Pavlu Šimáčkovi a vedoucímu mužstva Františku Ptáčníkovi, za B tým Jaroslavu Platilovi, Petr Součkovi a Milanu Musilovi, za tým dorostu Romanovi Sadílkovi a mládežnické mužstva Zdeňku Šromovi a jeho týmu (Ota Procházka, David Přenosil), za gardu Pavlu Lengyelovi a Františkovi Pohůnkovi.

2018

Rok 2018 přinesl pro náš klub historickou poctu, když vyhrál Ondrášovka Cup Krajský přebor a měl možnost získat právo startu v divizi. Po zvážení všech ekonomických ukazatelů a náročnost jak sportovní tak i funkcionářskou bylo vedením rozhodnuto vzdát se postupu.

Klub měl přihlášeno v soutěži starší žáky, mladší žáky, starší přípravku, mladší přípravku, B tým, A tým a Starou gardu což čítalo více, jak 300 členů, základnu klubu. Nově začala fungovat i před přípravka. Předsedou klubu byl Jaroslav Platil a členové VV Petr Souček, Josef Limon, Jiří Hromas, Zdeněk Šrom, Milan Šrom, David Přenosil, Jan Krůta, Michal Krbek Jiří Soudný sekretář

2019

Rok 2019 držel náš klubu pozice na čelních místech v krajském přeboru a 3 místo a pouhé 3 body od postupujícího týmů do divize SK Poříčany, opět nám byl nabídnut postup do divize tentokrát mimo pořadí, ale stejně, jako v předešlém roce nebyl přijat.

Tabulka soutěže

Klub měl přihlášeno v soutěži starší žáky, mladší žáky, starší přípravku, mladší přípravku, B tým, A tým a Starou gardu což čítalo více, jak 325 členů, základnu klubu. Nově začala fungovat i před přípravka.

Předsedou klubu byl Jaroslav Platil a členové VV Petr Souček, Josef Limon, Jiří Hromas, Zdeněk Šrom, Milan Šrom, David Přenosil, Jan Krůta, Michal Krbek, Jiří Soudný sekretář.

V roce 2019 výstavba nového hřiště pro mládež včetně osvětlení a závlahového systému.

2020

Rok 2020 byl po podzimní části přerušen v důsledku onemocnění COVID 19 a bylo sehráno pouze 16 utkání, kde náš tým obsadil 8 místo. Prvně v poválečné historii nedošlo k žádným postupům a sestupům v důsledku nesehraní dostatečného počtu utkání dle pravidel a soutěžního řádu

Tabulka soutěže

Předsedou klubu byl Jaroslav Platil a členové VV Petr Souček, Jiří Hromas, Zdeněk Šrom, David Přenosil, Jan Krůta, Jiří Soudný sekretář

V roce 2020 proběhla rekonstrukce umělého osvětlení a stavba nových šaten a zázemí pro správce

2021

Rok 2021 byl zasažen onemocněním COVID19, ještě více než rok předešlý a nebylo sehráno ani polovina soutěže.

Tabulka soutěže

Výstavba vodovodu do šaten a rekonstrukce silnice k fotbalovému hřišti vše bez pomoci Obce Poříčí nad Sázavou a hrazeno přes finanční rezervu klubu.

Od roku 2021 obléká náš dres další ligový fotbalista po Stanislavu Vlčkovi, Martinovi Haškovi, Zdeňkovi Šenkeříkovi obléká náš dres Lukáš Vaculík (Mladá Boleslav, Viktoria Žižkov, Vysočina Jihlava)

2022

Nejhorším rokem po COVID19 bohužel A tým sestoupil v Krajském přeboru po neuvěřitelné smůle, kdy měl 47 bodů aktivní skóre 62:50 v tabulce pravdy plus 2 body stejné vzájemné utkání se Sokolem Nespeky, ale horší celkové skóre z 9 místa což se v historii soutěže, kdy startuje 16 týmů nikdy nestalo!!! Klub toto zklamání bral, jako velkou křivdu zejména, proto že kádr v jarní části získal 29 bodů bohužel smutný podzim a pouhých 18 bodů v tabulce tento setup bohužel zapříčinil.

Tragických událostí v životě našeho klubu nebylo málo a to, když nás opustil po tragické nehodě náš nadějný fotbalista Matěj Přenosil nebylo mu ještě ani 16 let. Zapsal si také už start v A týmu, kdy nastoupil proti rezervě Vysočiny Jihlava hrající MSFL. Tabulka soutěže</a >

B tým obsadil skvělé 5 místo ve III třídě

Tabulka soutěže

Poslední zápas Tomáše Pospíšila v Poříčí měl číslo 250

Dorostenci vyhráli okresní přebor, kdy získali 52 bodů skóre 109:38.

Starší žáci po podzimní části vyhráli svou skupinu okresního přeboru a v jarní části ve finálové části skončili na 9 místě.

Mladší žáci po podzimní části obsadili ve své skupině okresního přeboru 2 místo a v jarní části odchodem několika hráčů skončili také v celkové tabulce na 9 místě v okresním přeboru.

Starší přípravka a mladší přípravka ve svých soutěžích nemají tabulky.

Práce mládeže je velice kvalitní v našem klubu a došlo od podzimu 2021–2022 ke spojení mládeže se Sokolem Nespeky.

Předsedou klubu byl Jaroslav Platil a členové VV Petr Souček, Jiří Hromas, Zdeněk Šrom, David Přenosil, Jan Krůta, Jiří Soudný sekretář.

Aktuální členská základna k 31.12.2021 je 545 členů klub využívá dvě osvětlené travnaté hřiště pronajímá si umělé hřiště u sokolovny od TJ Sokol Poříčí nad Sázavou a vlastní své ubytovací kapacity a klubovou hospodu.

Obec Poříčí nad Sázavou za starostování Mgr. Jana Kratzera fotbal přehlíží a finančně jej vůbec nepodporuje !!! V roce 2023 se na červen chystají oslavy 90 let od založení klubu.

A tým představuje nové dresy k výročí klubu a zároveň nového partnera Ford Kačmáček děkujeme za podporu